customer relationship management

สวัสดีค่ะ รบกวนคนที่ผ่านไปผ่านมา ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ตลาดนัดสวนจตุจักร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชา Customer Relationship...

สวัสดีค่ะ รบกวนคนที่ผ่านไปผ่านมา ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ตลาดนัดสวนจตุจักร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชา Customer Relationship…

สวัสดีค่ะ รบกวนคนที่ผ่านไปผ่านมา ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ตลาดนัดสวนจตุจักร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชา Customer Relationship Management ใช้เวลาไม่นานเลยค่ะ ขอรบกวนหน่อยนะคะ
https://forms.office.com/r/pyvYAP3Kdv

Scroll to Top